Sverigedemokraterna i Karlskoga-Degerfors

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Karlskoga – Degerfors

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontakt:

Patrik Nyström

Tel: 070 510 91 31

Mailadress: patrik.nystrom@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Karlskoga
Box 208
691 24 Karlskoga
 

Besöksadress

Värmlandsvägen 28

Karlskoga

 
Lokal VALFOND: BG 757-1102

 • Pressmeddelande

  Av Andersson Marcus den 15 oktober, 2018
  0

  Pressmeddelande Sverigedemokraterna Karlskoga 20181015

  I Karlskoga har vi i dagsläget ett väldigt ovisst läge där inget av blocken har fått tillräckligt med röster för att kunna få en egen majoritet. Alliansen vill få Sverigedemokraternas stöd men samtidigt vill man markera avstånd. Att styra Karlskoga i minoritet utan att säkra upp att dess förslag och budgetar går igenom känns ganska ovisst.

  Fokus bör ligga på att säkerställa en stark majoritet, att ta ansvar för sin politik och därmed säkerställa att väljarna får det som utlovats bör alltid prioriteras högst. Från Sverigedemokraternas sida har inga större krav ställts vid de samtal som genomförts efter valet. Vi har som det tredje största partiet sökt vägar för att finna politiska överenskommelser som speglar valresultatet och ger Karlskogaborna en bred förankrad politik.

  Sverigedemokraterna i Karlskoga konstaterar att det borgerliga alliansbygget är väldigt skört. Vi har tidigare erbjudit förutsättningslösa samtal för eventuellt samarbete men erbjudandet har bestämt avböjts. Nu väljer de emellertid att försöka styra kommunen i minoritet, utan vårt stöd. Vi kan bara konstatera att det ser ut att bli ett instabilt styre av Karlskoga när de partier som vill styra kommunen inte har majoritet och inte heller kan vara garanterade att få igenom vare sig sin egen budget eller några andra politiska förslag.

  Sverigedemokraterna i Karlskoga strävar hela tiden framåt och är öppna för samtal och samarbeten för att föra Karlskoga framåt på bästa sätt.

 • Öppet hus.

  Av Andersson Marcus den 2 oktober, 2018
  0

   

  Nu kör vi igång med öppet hus igen. Första torsdagen i månaden kl 17:30 – 19:30

  Vid varje tillfälle bjuds det på fika i form av enklare kakor, kaffe, te eller saft.

  Inom kort kommer det även att arrangeras särskilda temakvällar under några av dessa torsdagar.

  Varmt välkomna till vår förening!

 • Motion om anställningsrutiner vid äldreomsorgen i Karlskoga.

  Av Andersson Marcus den 13 mars, 2018
  0

   

  Karlskoga 2018-01-21

   

  Motion om anställningsrutiner vid äldreomsorgen i Karlskoga.

  För att bli god man för tex. äldre med demens kontrollerar överförmyndarnämnden lämpligheten hos Rikspolisstyrelsen att man inte har någon kriminell belastning samt hos Kronofogdemyndigheten att man inte har några betalningsanmärkningar.
  För att arbeta inom barnomsorgen kontrolleras lämpligheten hos Rikspolisstyrelsen angående kriminell belastning.
  Ingen kontroll görs idag hos Rikspolisstyrelsen av de personer som ska arbeta med våra äldre inom vården, för att förebygga stölder, misshandel, sexuellt våld eller kränkande behandling.
  Med anledning av ovanstående yrkar vi:

  Att: Karlskoga kommun tillämpar samma regler vid anställning inom äldrevården som vid barnomsorgen dvs. kontrollerar personens lämplighet hos Rikspolisstyrelsen angående kriminell belastning.

  Taisto Tikkanen
  För Sverigedemokraterna Karlskoga-Degerfors.

 • Motion ”Blodgivare på arbetstid”

  Av Andersson Marcus den 13 mars, 2018
  0

   

  21 januari 2018

   

  ”Blodgivare på arbetstid”
  Att lämna blod är att vara en vardagshjälte. Att lämna blod innebär ofta att du räddar en annan människas liv. Sjukhusen är i stort behov av blod varje dag. Blod är dessutom en färskvara som endast kan förvaras i sex veckor. Utan blodgivare fungerar inte sjukvården och kostnaderna för blod är stora redan idag för universitetssjukhusen. Att ge blod är enkelt och går snabbt. Du kan lämna blod 3-4 gånger om året och själva blodgivningen tar endast en kvart. I flera kommuner har kommunanställda rätt att lämna blod under arbetstid. Sverigedemokraterna föreslår därför att även Karlskoga kommun ger de anställda möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod. Kostnaderna för kommunen understiger vida både samhällsnyttan och möjligheten att rädda en annan människas liv.
  Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
  Att: kommunfullmäktige beslutar att anställda i Karlskoga kommun ges möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod i Karlskoga.
  Att: kommunfullmäktige uppdrar åt Karlskoga kommun att som arbetsgivare föregå med gott exempel och upplysa alla anställda om möjligheten att lämna blod på betald arbetstid samt uttalar sig positivt till anställda att bli blodgivare.

  Taisto Tikkanen
  för Sverigedemokraterna i Karlskoga-Degerfors.

 • Begäran om återremiss av vår motion ”Kameraövervakning och ordningsvakter”.

  Av Andersson Marcus den 28 februari, 2018
  0

  Karlskoga 2018-02-27

   

  Begäran om återremiss av ärende KS § 40 KS 2017.0361
  Vår motion ”Kameraövervakning och ordningsvakter”.

  Det fanns en överenskommelse under den så kallade borgfreden om att installera övervakningskameror vid åtminstone en skola. Trots detta var Sverigedemokraterna enda parti att reservera sig mot kommunstyrelsens beslut att avslå vår motion.
  Nästan tre gånger fler brott begås i anslutning till Skranta området, skadegörelse, narkotikabrott, rån, misshandel till och med mordförsök (källa: Brottsförebyggande rådet, 2016).
  I förslag till beslut från Kommunstyrelsens ledningskontor framgår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktig lösning med ronderande bevakning samt undersöka vilka effekter på skadegörelse som kan påvisas i de kommuner som använder kameraövervakning.
  Med anledning av ovanstående svar så är vår tolkning:
  Att sats 2 bör bifallits eftersom ärendet ej är berett ännu men svaret är ja till förslaget.
  Vi yrkar därför att ärendet bör återremitteras samt beredas.
  Datum som ovan.

  Taisto Tikkanen, Sverigedemokraterna